Loop jezelf niet voorbij en kom wandelen met mij!

Uw wandelcoach, natuurcoach in Vlaardingen.

Coaching in de natuur voor jouw team of organisatie 

De vitaliteit van de medewerker
Als werkgever wilt u dat uw medewerkers gezond en vitaal zijn. De gezondheid in combinatie met een goede balans tussen werk en privé, draagt bij aan het levensgeluk en werkplezier van uw medewerkers en daarnaast aan hun productiviteit en flexibiliteit.  

Werkdruk en werkstress
Helaas blijkt in de praktijk dat veel werknemers zich niet zo vitaal en gezond voelen. De cijfers van medewerkers die uitvallen door stressklachten stijgen ieder jaar weer. Volgens TNO hebben in 2019 zo’n 1,3 miljoen werknemers last van burn-out klachten. Zo’n 35% van de medewerkers geeft werkdruk en werkstress op als reden voor verzuim. 

De kosten voor de werkgever van een medewerker met een burn-out
Uit onderzoek blijkt dat een zieke medewerker meer kost dan werkgevers in eerste instantie verwachten. Volgens berekeningen van TNO kost het doorbetalen van het loon van een zieke medewerker gemiddeld 230 euro per dag. Met de kosten van vervangend personeel, arbodienstverlening e.d. meegerekend kost een zieke medewerker u al gauw 400 euro per dag. Een medewerker met een burn-out is vaak een aantal maanden uit de roulatie. Het gebeurt ook vaak dat iemand na het herstel niet meer terug keert of langdurig minder belastbaar is. Heel vervelend voor de medewerker zelf, maar ook voor u als werkgever. De kosten lopen behoorlijk op en daarnaast heeft u er veel werk aan.

Is werkstress altijd de reden van een burn-out? NEE!
Maar wat zijn dan wel de oorzaken van een burn-out? Veel medewerkers geven aan dat de werkdruk te hoog is en soms klopt dat ook. Toch is werkstress meestal een onderdeel van de oorzaak van een burn-out. Dit is vaak en zeker in het begin moeilijk om toe te geven door degene die het overkomt. Het is makkelijker om te zeggen dat ‘het werk’ de boosdoener is, dan te kijken naar je eigen aandeel binnen het proces. Denk daarbij aan keuzes die in het privéleven worden gemaakt of bepaalde persoonlijke eigenschappen die (onbewust) in de weg zitten. Een oorzaak kan ook zijn dat iemand misschien wel gekozen heeft voor een werkplek, die eigenlijk niet bij hem/haar past. 

Combinatie van factoren
Vaak is de oorzaak van een burn-out een combinatie van factoren. Omdat we het tegenwoordig zo druk hebben, is er nauwelijks tijd voor rust en bezinning en dus kijken we nooit kritisch naar deze factoren. Daarnaast nemen we structureel te weinig rust om te herstellen van de dagelijkse drukte. We leven in een sneltrein en stappen zelden even uit. Wie geen besef heeft dat hij in deze sneltrein zit, trekt ook niet bijtijds aan de rem en raakt van de rails, het gevolg is dan: een burn-out.

Maatregelen
Goede begeleiding voor medewerkers met een burn-out is belangrijk en essentieel voor het re-integreren. Coaching in de natuur is dé manier om uw werknemer te laten herstellen van een burn-out.  Lees meer over een individueel wandelcoach-traject.

Preventie ‘voorkomen is beter dan genezen’
Het zou natuurlijk beter zijn als u probeert te voorkomen dat u werknemers uitvallen door stressklachten. Dat vinden de werknemers zelf ook, 45% van hen geeft aan dat zij vinden dat er maatregelen nodig zijn tegen werkstress (bron: TNO).

Heeft u wel eens nagedacht over welke maatregelen u tegen stress zou kunnen treffen binnen uw organisatie? Wilt u zich meer richten op de preventie van een burn-out, omdat voorkomen nu eenmaal beter is dan genezen? Dan is het: WERKNEMER IN BALANS- programma iets voor uw organisatie of bedrijf! Dit programma richt zich namelijk op de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.  Lees meer.

Overige diensten van La Ceiba
Naast het jaarprogramma en het individuele coachtraject, zijn er meer inspirerende programma’s, welke direct en indirect stress tegen gaan. Ook deze vinden plaats in de natuur.


·     Wandeling op maat

·     Workshop Natuur & Gezondheid

·     Training Natuurbeleving (specifieke doelgroep)E-mailen
Bellen
Info